BAZA DYDAKTYCZNA

Zajęcia dydaktyczne realizowane są:

 

1. PRACOWNI BADAŃ ANTROPOMETRYCZNYCH

- analiza składu ciała,

- ocena stanu odżywienia,

- pomiary antromometryczne.

                                                           

   2. PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

- wykorzystanie programu komputerowego dieta 5.0 do oceny żywienia indywidualnego i zbiorowego, a także do planowania i oceny żywienia badanych grup ludności na tle norm żywienia.

 

                                                                                          

3. SALACH SEMIRAYJNYCH

                                                                 

 

4. PRACOWNIACH ANALITYCZNYCH

                       

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00