PRACOWNICY ZAKŁADU ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

 

Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka

dr hab. n. farm Elżbieta Grochowska-Niedworok

eniedworok@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 95

 

dr hab. n. med. Renata Polaniak 

rpolaniak@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 95

 

dr hab. n. med. Oskar Kowalski

 okowalski@sum.edu.pl

tel. 32 275 5195

  

dr n. med. Beata Całyniuk

bcalyniuk@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 97

 

dr n. med. Elżbieta Szczepańska

eszczepanska@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 97

 

dr n. med. Agnieszka Białek-Dratwa

abialek@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 97

 

mgr inż. Justyna Kardas

jkardas@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 95

 

 Pracownie analityczne

dr n. med. Joanna Nieć

jniec@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 97

 

Sekretariat

mgr Natalia Fuentes - starszy technik

zzc@sum.edu.pl

tel. 32 275 5195

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00