PRACOWNICY ZAKŁADU ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

 

 

Kierownik Katedry Dietetyki

dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM

 okowalski@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 95

 

  Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka

dr n. med. Elżbieta Szczepańska

eszczepanska@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 97

 

 dr hab. n. med. Renata Polaniak 

rpolaniak@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 95

  

 dr hab. n. med. Adam Sokal

adam.sokal@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 95

 

dr n. med. Beata Całyniuk

bcalyniuk@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 97

 

dr n. med. Agnieszka Białek-Dratwa

abialek@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 97

 

dr n. o zdr. Małgorzata Słoma-Krześlak

msloma-krzeslak@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 97

 

   Pracownie analityczne

dr n. med. Joanna Nieć-Leśniak

jniec@sum.edu.pl

tel. 32 275 59 37

 

mgr Olga Sobek

olga.sobek@sum.edu.pl

tel. 32 275 59 37

 

Sekretariat

mgr Natalia Fuentes

zzc@sum.edu.pl

tel. 32 275 51 95

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00