O NAS

INFORMACJE O ZAKŁADZIE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

 

                                                                               

Historia

Zakład Żywienia Człowieka powstał w 2002 roku wraz z utworzeniem struktur Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Początkowo Zakład mieścił się w gmachu Wydziału Zdrowia Publicznego przy ulicy Piekarskiej w Bytomiu, obecnie mieści się na terenie kampusu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (Rokitnicy). Od  2013 roku Zakład został włączony w struktury Katedry Dietetyki, w ramach której wyrózniamy 2 jednostki organizacyjne:

Zakład Żywienia Człowieka;
Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności;

Zakład Żywienia Człowieka od początku swego istnienia prowadzi kształcenie w ramach przedmiotów kierunkowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Dietetyka i przedmiotu Żywienie Człowieka na kierunku Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym. Ponadto nowoczesny sprzęt i baza dydaktyczna pozwalają na prowadzenie szeroko zakrojonych projektów badawczych o tematyce żywieniowej oraz rozwijanie zainteresowań studentów w ramach działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

 

   

                                                                     

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00