O NAS

INFORMACJE O ZAKŁADZIE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

 

                                                                               

Historia

Zakład Żywienia Człowieka powstał w 2002 roku wraz z utworzeniem struktur Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu (obecnie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od momentu założenia do 01.2021 funkcję kierownika Zakładu Żywienia Człowieka oraz Katedry Dietetyki pełniła prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Elżbieta Grochowska-Niedworok (Dziekan Wydziału od roku akademickiego 2012/2013 do roku akademickiego 2019/2020).

Początkowo Zakład mieścił się w gmachu Wydziału Zdrowia Publicznego przy ulicy Piekarskiej w bytomskim śródmieściu. W dniu 23 października 2012 roku odbyło się otwarcie nowej siedziby Zakładu Żywienia Człowieka w kampusie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (Rokitnicy). Od dnia 21 czerwca 2013 roku Zakład został włączony w struktury Katedry Dietetyki, w ramach której wyodrębniono trzy jednostki organizacyjne:

Zakład Żywienia Człowieka;
Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności;
Zakład Promocji Zdrowia (obecnie funkcjonujący jako samodzielna jednostka).
 

Zakład Żywienia Człowieka od początku swego istnienia prowadzi kształcenie w ramach przedmiotów kierunkowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Dietetyka i przedmiotu Żywienie Człowieka na kierunku Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym. Ponadto nowoczesny sprzęt i baza dydaktyczna pozwalają na prowadzenie szeroko zakrojonych projektów badawczych o tematyce żywieniowej oraz rozwijanie zainteresowań studentów w ramach działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

 

   

                                                                     

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00