STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MŁODYCH EDUKATORÓW

 
Spotkanie studentów chętnych do pracy
w STUDENCKIM KOLE NAUKOWYM MŁODYCH EDUKATORÓW
działającym przy Zakładzie Żywienia Człowieka, Katedry Dietetyki
odbędzie się dnia 25.10.2023 r. (środa) o godzinie 14:00, w sali 03
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu (ul. Piekarska 18),
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
OPIEKUN KOŁA: dr n.med. Elżbieta Szczepańska

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00