Studenckie Koło Naukowe Młodych Edukatorów

                                                              

Opiekun Koła: Dr n. med. Elżbieta Szczepańska

Przewodniczący Koła: Emilia Holewa, e-mail: s87331@365.sum.edu.pl

 

HISTORIA KOŁA 

Studenckie Koło Naukowe Młodych Edukatorów przy Katedrze Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powstało w październiku 2012 roku, w odpowiedzi na duże zainteresowanie studentów prowadzeniem działalności edukacyjnej oraz zapotrzebowanie na ten rodzaj działalności zgłaszane przez dyrektorów wielu instytucji, takich jak: sanepid, przedszkola czy szkoły. Opieki nad Kołem Naukowym podjęła się dr n. med. Elżbieta Szczepańska.

Celem Koła jest szerzenie wiedzy z zakresu racjonalnego żywienia dla wszystkich grup ludności oraz prowadzenie badań naukowych.

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 

Studenckie Koło Naukowe swoją działalność rozpoczęło od opracowania dwóch programów edukacyjnych:

 1. „Z piramidą za pan brat, zbuduj z nami zdrowy świat!” - odbiorcy programu - dzieci w wieku przedszkolnym
 2. „Moje jedzenie - moje zdrowie” - odbiorcy programu - uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych.

Ponadto w ramach pracy Studenckiego Koła Naukowego przygotowano projekt szkolenia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym, skierowany do rodziców i opiekunów.

W ramach prowadzenia działalności edukacyjnej studenci działający w Studenckim Kole Naukowym Młodych Edukatorów realizowali następujące szkolenia i programy:

 1. Zasady żywienia dzieci w wieku przedszkolnym - szkolenie dla rodziców dzieci z Dąbrowy Górniczej - Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej, marzec 2013
 2. „Moje jedzenie - moje zdrowie” –  warsztaty dla uczniów
 • Zespół Szkół Filomata w Gliwicach, marzec 2013;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu, kwiecień 2013
 1. Program edukacyjny realizowany w ramach projektu Dziecięca Akademia Sztuki Kulinarnej - Katedra Dietetyki ŚUM, Zabrze - Rokitnica, wrzesień 2013 (I edycja), 
 2. „Alfabet żywienia” – program edukacyjny dla uczniów - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu, maj 2014
 3. „Kolorowo znaczy zdrowo” - program edukacyjny dla dzieci wieku przedszkolnym - Katedra Dietetyki SUM, Zabrze - Rokitnica, grudzień 2014
 4. „Zdrowo i po Śląsku” - program edukacyjny dla uczniów Szkół Podstawowych- Katedra Dietetyki SUM, Zabrze - Rokitnica, czerwiec 2015
 5. Prawidłowe odżywianie osób starszych - program skierowany do seniorów - Dom Dziennej Pomocy nr 2 w Bytomiu, Bytom, czerwiec 2015
 6. „Alfabet żywienia” - program edukacyjny dla uczniów -  Katedra Dietetyki SUM, Zabrze – Rokitnica, trzy edycje: luty, kwiecień oraz czerwiec 2016
 7. „Różowa wstążka - badam się więc jestem” - akcja społeczna poświęcona profilaktyce i leczeniu raka piersi i raka szyjki macicy. - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, październik 2016, 
 8. Przygotowanie i przeprowadzenie programu edukacji żywieniowej wśród uczniów szkoły, na temat konsekwencji nieprawidłowych nawyków żywieniowych. kwiecień 2017r, ZSO nr 7 w Bytomiu,
 9. „Kolorowo znaczy zdrowo” – dwuletni projekt edukacyjny dla dzieci z II klas Szkół Podstawowych, realizowany od lipca 2017 roku
 10. „Przekąski i napoje pod lupą" - przeprowadzenie programu edukacji żywieniowej dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 25 w Zespole Szkół Szkolno-Przedszkolnych nr 1 w Chorzowie,  styczeń 2022r, --> zobacz wiecej
 11. Przekąski i napoje pod lupą" - przeprowadzenie programu edukacji żywieniowej w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, styczeń 2022r, -->zobacz więcej

 

OSIĄGNIĘCIA KOŁA NAUKOWEGO

Konferencje

 1. Prezentacja programu „Z piramidą za pan brat, zbuduj z nami zdrowy świat!” – Konferencja „Żywienie na wagę zdrowia”, Zabrze, luty 2013.
 2. III miejsce:Konferencja „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia publicznego”, Zabrze, listopad 2013 – „Zachowania żywieniowe matek aktywnych i nieaktywnych zawodowo w aspekcie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym”, Autorzy: Karolina Janion, Jagoda Rydelek, Beata Stanuch, Marta Heller-Surowiec, Katarzyna Kulesza.
 3. Prezentacja pracy (poster) IV Ogólnopolska Konferencja Dietetyki CONGRESSUS DIETETICA, Łódź, kwiecień 2014 – „Zachowania żywieniowe dziewcząt i chłopców uczęszczających do wybranych szkół na terenie Górnego Śląska”,Autorzy: Nicola Szeja, Anna Szymkiewicz, Aleksandra Kowalska, Biruta Lenard, Anna Bulwicka.zobacz więcej 
 1. II miejsce:II Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Opole, maj 2014 – „Zachowania żywieniowe, a wykształcenie osób podejmujących kluczowe decyzje dotyczące żywienia rodziny na przykładzie dzieci w wieku przedszkolnym”, Autorzy: Katarzyna Kulesza, Beata Stanuch, Karolina Janion, Jagoda Rydelek, Marta Heller-Surowiec.
 2. I miejsce:IX Międzynarodowa i LIII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych (Sesja Dietetyki i Żywienia), Katowice, maj 2014 – „Middle- and secondary school students` nutrition knowledge in selected cities of the Upper Silesia region”, Autorzy: Nicola Szeja, Izabela Dudzik, Anna Kołdon, Karolina Jędzura, Ewelina Pochopień, Monika Oleszko.
 3. 6.Wygłoszenie pracy: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów Kosmetologii i Dietetyki, Katowice, czerwiec 2014 – „Żywność funkcjonalna – pożywienie, czy coś więcej?”, Autorzy: Nicola Szeja, Karolina Janion.
 1. Wygłoszenie pracy: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów Kosmetologii i Dietetyki, Katowice, czerwiec 2014 – „Celiakia jako problem interdyscyplinarny”, Autorzy: Karolina Janion, Nicola Szeja.
 2. Prezentacja pracy (poster): I Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP 2014, Lublin, grudzień 2014 – „Czynniki decydujące o wyborze produktów typu instant na przykładzie studentów uczelni wyższych”,Autorzy: Elżbieta Szczepańska, Karolina Janion, Nicola Szeja, Beata Stanuch.
 1. Wygłoszenie pracy: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Dietetyka i Zdrowie Publiczne w wymiarze interdyscyplinarnym, Zabrze, marzec 2015 – „Samoocena umiejętności kulinarnych a częstość występowania żywieniowych zachowań antyzdrowotnych wśród studentów”, Autorzy: Beata Stanuch, Karolina Janion, Nicola Szeja, Monika Więckowska.
 2. Wygłoszenie pracy: The 10th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors – „Selected aspects of health behaviors of students from class with sports profile”, Katowice, maj 2015. Autorzy: Nicola Szeja, Karolina Janion, Izabela Dudzik, Anna Szymkiewicz, Anna Kołdon, Biruta Lenard.
 3. Wyróżnienie pracy: III Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych – „Edukacja żywieniowa młodych sportowców – konieczność czy zbyteczne działanie?”, Opole, maj 2015. Autorzy: Nicola Szeja, Anna Kołdon, Karolina Janion, Anna Szymkiewicz, Izabela Dudzik, Biruta Lenard.
 4. Wygłoszenie pracy: International Medical Congress of Silesia 2016 – „Specific eating behaviors  of the young athletes in the context of healthy nutrition standards”, Katowice, kwiecień 2016. Autorzy: Aleksandra Kubiczek, Karolina Janion, Nicola Szeja, Katarzyna Kieres.
 5. Wygłoszenie pracy International Medical Congress of Silesia 2016 – „Eating behaviors among teachers in terms of seeing oneself as a nourishment authority”, Katowice, kwiecień 2016. Autorzy: Beata Stanuch, Karolina Janion, Biruta Lenard, Katarzyna Toczyńska.
 6. Wygłoszenie pracy VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Kosmetologii i Dietetyki – „Nawodnienie organizmu w okresie okołotreningowym na przykładzie młodych sportowców”, Katowice, czerwiec 2016. Autorzy: Aleksandra Kubiczek, Karolina Janion, Katarzyna Kieres, Nicola Szeja.
 7. Wyróżnienie pracy : International Medical Congress of Silesia 2017 – “The mother’s knowledge of breastfeeding’s benefits connected with a length of breast-feeding. Katowice, kwiecień 2017. Autorzy: Karolina Pilch, Aleksandra Kubiczek, Katarzyna Kieres.
 8. Wygłoszenie pracy: International Medical Congress of Silesia 2017 -Analysis of nutrition of infants due to age. Katowice, kwiecień 2017. Autorzy: Katarzyna Kieres, Aleksandra Kubiczek, Karolina Pilch.
 9. Wygłoszenie pracy: VII Ogólnopolska Konferencja Studentów Kosmetologii i Dietetyki - Rozszerzenie diety niemowląt karmionych piersią w grupie kobiet mających jedno dziecko. Katowice, czerwiec 2017. Autorzy:  Aleksandra Kubiczek, Karolina Pilch, Katarzyna Kieres.
 10. Wygłoszenie pracy: VII Ogólnopolska Konferencja Studentów Kosmetologii i Dietetyki - Słodycze i słone przekąski - częstość spożycia wśród dziewcząt  i chłopców w wieku gimnazjalnym. Katowice, czerwiec 2017. Autorzy: Katarzyna Kieres, Aleksandra Kubiczek.
 11. Wygłoszenie pracy: VII Ogólnopolska Konferencja Studentów Kosmetologii i Dietetyki - Stosowanie diety eliminacyjnej wśród kobiet karmiących piersią. Katowice, czerwiec 2017. Autorzy:  Karolina Pilch.
 12. Wygłoszenie pracy: National Scientific Conference "e-Factory of Science" V edition - Frequency of consumption of selected food products among Polish and Turkish students before and during the covid-19 pandemic. Autorzy: Mąkosza Kamil, Janota Barbara, Zięba Natalia, Wlazło Marika, Czapla Martyna. Kwiecień 2021.
 13. Wygłoszenie pracy:  International Medical Congress of Silesia 2021 - Selected lifestyle elements of medical and non-medical university students before and during the COVID-19 pandemic. Autorzy: Natalia Zięba, Marika Wlazło, Martyna Czapla, Barbara Janota, Kamil Mąkosza. Maj 2021
 14. III miejsce:  International Medical Congress of Silesia 2021 -Eating habits of adolescents with normaland abnormal body weight. Autorzy: Marika Wlazło, Barbara Janota, Martyna Czapla, Kamil Mąkosza, Natalia Zięba.  Maj 2021
 15. Wygłoszenie pracy: International Medical Congress of Silesia 2023 - Selected lifestyle elements of healthcare specialists working in a shift system. Autorzy: Marika Wlazło, Kamil Mąkosza, Natalia  Zięba. Maj 2023
 16. Wygłoszenie pracy: XII Ogólnopolska Konferencja Studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach - Spożycie przekąsek oraz aktywność fizyczna wśród uczniów z prawidłową i nieprawidłową masą ciała. Autorzy: Marika Wlazło, Kamil Mąkosza, Natalia  Zięba. Maj 2023.

 Publikacje

 1. Szeja N., Janion K.: Żywność funkcjonalna – pożywienie czy coś więcej? Dermatol Estet 2014; 16(4-5): 269
 2. Janion K., Szeja N.: Celiakia jako problem interdyscyplinarny. Dermatol Estet 2014; 16(4-5): 269
 3. Szczepańska E., Szeja N., Szymkiewicz A., Kowalska A., Lenard B., Bulwicka A.: Eating behaviours of middle- and secondary-school pupils from the Upper Silesian Region in Poland. Rocz Panstw Zakl Hig 2014; 65(4): 337-344
 4. Szczepańska E, Janion K., Stanuch B., Rydelek J., Surowiec-Heller M., Kulesza K.: Zachowania żywieniowe rodziców dzieci przedszkolnych zamieszkałych na terenie Górnego Śląska. Nowa Pediat 2014; 3:87-91
 5. Szczepańska E., Janion K., Szeja N., Stanuch B.: Czynniki decydujące o wyborze produktów typu instant na przykładzie studentów uczelni wyższych. Choroby XXI wieku: wybrane zagadnienia. Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL; Lublin 2015: 104-117.
 6. Szczepańska E., Szeja N., Dudzik I., Kołdon A., Jędzura K. Pochopień E., Oleszko M.: Zachowania żywieniowe a wiedza żywieniowa uczniów wybranych szkół na terenie Górnego Śląska w zależności od wskaźnika wagowo-wzrostowego BMI. Nowa Pediatr 2015; 19(2): 68-75.
 7. Janion K., Stanuch B., Szeja N., Więckowska M., Szczepańska E.: Spożycie produktów typu instant wśród studentów uczelni wyższych Górnego Śląska. W: Zdrowy styl życia: bezpieczeństwo żywności i zdrowe żywienie. Red.: L.T. Niebrój, E. Grochowska-Niedworok, M. Kardas. Lulu Enterprises Inc; Raleigh 2015: 77-85.
 8. Elżbieta Szczepańska, Katarzyna Toczyńska, Karolina Janion, Beata Stanuch, Biruta Lenard.: Selected teachers' eating habits with regard to frequency of their physical activity.  Ann. Acad. Med. Siles. 2016; Vol.70, p.163-171
 9. Szeja N., Szczepańska E., Janion K., Szymkiewicz A., Lenard B., Dudzik I., Kołdon A. Selected eating behaviours of girls and boys attending sport-oriented classes.  Rocz.Państw.Zakł.Hig.2017; 6(1): 83-90
 10. Szczepańska E., Bielaszka A., Janion K., Słoma M., Stanuch B., Stefaniak A., Szeja N., Grochowska-Niedworok E.: Creating and using nutrition education program as example of developing proper eating habits among children. Ann.Acad.Med.Siles. 2018; 72, 156-163.
 11. Dolipska A., Majerczyk M., Góra A., Janion K., Szczepańska E.: Eating behaviours of primary school pupils from śląskie, malopolskie and opolskie voivodeships in Poland  Rocz.Państw.Zakł.Hig. 2018; 69(2): 193-201
 12. Szczepańska E., Janion K., Stanuch B., Lenard B., Toczyńska K.: Teachers' eating habits with regard to their work experience. J.Publ.Healt.Nurs.Med.Resc. 2018; 3, 56-62
 13. Janion K., Dolipska A., Góra A., Szczepańska E.: Ocena wiedzy żywieniowej uczniów uczęszczających do wybranych szkół podstawowych. W: Współczesna problematyka zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego. Red.: Andrzej Brodziak, Marzena Zołoteńka-Synowiec. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2018; 74-85
 14. Dolipska A., Góra A., Janion K., Szczepańska E.: Zachowania żywieniowe dziewcząt i chłopców uczęszczających do wybranych szkół podstawowych. Pom.J.Life Sci. 2019; 65(3): 104-109
 15. Janion K., Szczepańska E., Góra A. Wiedza żywieniowa pacjentów z cukrzycą typu 2. W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2019. Część 1. Nauki przyrodnicze i medyczne. Red.: Tobiasz Wysoczański. Świebodzice: Idea Knowledge Future, 2019; 113-123
 16. Szczepańska E., Rzepecka J., Góra A., Janion K., Urbańczyk K. Assessment of eating behaviours in adult residents of Greece and Poland - an original research. Rocz.Państw.Zakł.Hig. 2020; 71(2): 137-146
 17. Janota B., Czapla M., Wlazło M., Szczepańska E. Emotional and habitual overeating and dietary restriction in the eating habits of girls and boys. Rocz.Państw.Zakł.Hig. 2020:71(4), 405-411
 18. Szczepańska E., Janota B., Wlazło M., Czapla M. Eating behaviours, the frequency of consumption of selected food products and selected elements of lifestyle among young dancers.  Rocz.Państw.Zakł.Hig. 2021: 72(1), 67-76
 19. Mąkosza K.,Janota B., Zieba N., Wlazło M., Czapla M., Szczepańska E. Frequency of consumption of selected food products among Polish and Turkish students before and during the covid-19 pandemic. The book articles National Scientific Conference " Knowledge - key to success" V edition, National Scientific Conference "e-Factory of Science" V edition, 2021, 87-97
 20. Szczepańska E., Janota B., Mąkosza K., Zięba N., Wlazło M., Czapla M. Consumption of selected groups of food products by medical and non-medical students during the COVID-19 pandemic. Rocz.Państw.Zakł.Hig. 202273(2)173-181
 21. Wlazło M., Zięba N., Janota B., Czapla M., Mąkosza K., Janion K., Szczepańska E. Nutritional behaviours and lifestyle before and during covid-19 pandemic: based on data from polish and turkish surveys. Rocz.Państw.Zakł.Hig. 2023: 74(3), 283-294
 22. Wlazło M., Zięba N., Mąkosza K., Janota B., Szczepańska E. Consumption of snacks and sweetened beverages and physical activity of schoolchildren aged 10-16 years. Med.Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2023, 1-10

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00