Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka

 

Opiekun Koła: dr n. med. Beata Całyniuk:  bcalyniuk@sum.edu.pl

Przewodniczący Koła: Michał Górski: michael951@onet.eu

HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI KOŁA                                                     

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka powstało z inicjatywy grupy studentów i formalną działalność rozpoczęło w marcu 2007 roku. Członkowie Koła to studenci KIERUNKU DIETETYKA studiów I i II stopnia oraz doktoranci.

 

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i poszerzania wiedzy w obszarze żywienia człowieka i dietetyki. Głównym zadaniem i założeniem Koła jest rozwijanie zainteresowań studentów, pobudzanie ich chęci do zdobywania i poszerzania wiedzy nie tylko tej, która jest na studiach obowiązkowa, doskonalenie umiejętności w pracy badawczej, ale przede wszystkim czerpanie z nauki przyjemności.

 

Od początku istnienia Koło zajmuje się badaniem nawyków żywieniowych, preferencji żywieniowych  oraz oceną poziomu wiedzy na temat żywienia wśród mieszkańców Śląska. Badaniami chcemy objąć mieszkańców w różnym wieku. Drugim kierunkiem działań jest ocena sposobu żywienia prowadzona w formie wywiadów 24-godzinnych o spożyciu oraz ocena stanu odżywienia i składu ciała.

Na podstawie przeprowadzonych badań przygotowanie materiałów informacyjnych na temat zaleceń żywieniowych, zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, stosowaniem diet alternatywnych. Wyniki badań członkowie Koła mają możliwość prezentować na różnych konferencjach naukowych. Na których mają szansę nie tylko zaprezentować swoje osiągnięcia, a także zawrzeć nowe znajomości wśród młodych badaczy z całego kraju.

 

DZIAŁALNOŚC NAUKOWA KOŁA I OSIĄGNIĘCIA

 

rok akademicki 2007/2008

rok akademicki 2008/2009

rok akademicki 2009/2010

rok akademicki 2010/2011

rok akademicki 2011/2012

rok akademicki 2012/2013

rok akademicki 2013/2014

rok akademicki 2014/2015

rok akademicki 2015/2016

rok akademicki 2016/2017

rok akademicki 2017/2018

 

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00