ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

2020/2021

Opiekunowie studentów - Kierunek Dietetyka

Studia I-go stopnia
I rok: dr hab. n. o zdr. Marek Kardas 
II rok: dr n. med. Agnieszka Białek-Dratwa
III rok: dr hab. n. o zdr. Joanna Głogowska-Ligus
 
Studia II-go stopnia
I rok: dr n. med. Agnieszka Bielaszka
II rok: dr n. med. Beata Całyniuk

 

 1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2020 – 21.02.2021

− zajęcia dydaktyczne

01.10.2020 – 31.01.2021

− wakacje zimowe

23.12.2020 – 06.01.2021

− sesja egzaminacyjna zimowa

01.02.2021 – 14.02.2021

− przerwa międzysemestralna

15.02.2021 – 21.02.2021

− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru zimowego

22.02.2021 – 07.03.2021

2. SEMESTR LETNI

22.02.2021 – 30.09.2021

− zajęcia dydaktyczne 

22.02.2021 – 13.06.2021

− wakacje wiosenne

31.03.2021 – 06.04.2021

− sesja egzaminacyjna letnia

14.06.2021 – 27.06.2021

− wakacje letnie

28.06.2021 – 30.09.2021

− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru letniego

01.09.2021 – 16.09.2021

- okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego

17.09.2021 – 30.09.2021

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00