ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

2019/2020

Opiekunowie studentów - Kierunek Dietetyka

Studia I-go stopnia
I rok: dr hab. n. o zdr. Marek Kardas 
II rok: dr n. med. Agnieszka Białek-Dratwa
III rok: dr hab. n. o zdr. Joanna Głogowska-Ligus
 
Studia II-go stopnia
I rok: dr n. med. Agnieszka Bielaszka
II rok: dr n. med. Beata Całyniuk

 

 1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2019 – 24.02.2020

− zajęcia dydaktyczne  (15 tygodni)

01.10.2019 – 02.02.2020

− wakacje zimowe

24.12.2019 – 06.01.2020

− sesja egzaminacyjna zimowa

03.02.2020 – 16.02.2020

− przerwa międzysemestralna

17.02.2020 – 23.02.2020

− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru zimowego

24.02.2020 – 08.03.2020

2. SEMESTR LETNI

24.02.2020 – 30.09.2020

− zajęcia dydaktyczne  (15 tygodni)

24.02.2020 – 14.06.2020

− wakacje wiosenne

08.04.2020 – 14.04.2020

− sesja egzaminacyjna letnia

15.06.2020 – 28.06.2020

− wakacje letnie

29.06.2020 – 30.09.2020

− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru letniego

01.09.2020 – 16.09.2020

- okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2018/2019

17.09.2020 – 30.09.2020

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00