ZALICZENIA I EGZAMINY

Terminy zaliczeń i egzaminów - rok akademicki 2019/2020

Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

 

Lp.

Kierunek

Przedmiot

Zaliczenie/egzamin

Termin*

Godzina

Forma

1.

DUS1

Edukacja i poradnictwo żywieniowe

Zaliczenie

   

W ramach zajęć z przedmiotu student uzyskuje oceny cząstkowe, które składają się na ocenę semestralną/końcową.

2.

DLS1

Żywienie człowieka

Zaliczenie

   

W ramach zajęć z przedmiotu student uzyskuje oceny cząstkowe, które składają się na ocenę semestralną/końcową.

3.

DLS1

Żywienie człowieka

Egzamin

24-26.06.2020

09:00

Egzamin ustny (platforma e-learning SUM) przeprowadzany w 3 grupach

4.

DUS2

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego
i żywienia w szpitalach

Zaliczenie

04.06.2020

09:00

Zaliczenie pisemne (platforma e-learning SUM)

5.

DUN2

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego
i żywienia w szpitalach

Zaliczenie

16.05.2020

13:00

Zaliczenie pisemne (platforma e-learning SUM)

6.

DLS1

Pracownia żywienia i dietetyki

Zaliczenie

09.06.2020

09:00

Zaliczenie pisemne (platforma e-learning SUM)

7.

DLS2

Podstawy Dietetyki

Zaliczenie

01.06.2020

10:00

Zaliczenie pisemne (platforma e-learning SUM)

8.

DUS1

Żywność funkcjonalna

Zaliczenie

   

W ramach zajęć z przedmiotu student uzyskuje oceny cząstkowe, które składają się na ocenę semestralną/końcową.

9.

DUN1

Żywność funkcjonalna

Zaliczenie

06.06.2020

09:00

Zaliczenie pisemne (platforma e-learning SUM)

10.

DUN1

Edukacja Żywieniowa

Zaliczenie

07.06.2020

09:00

Zaliczenie pisemne (platforma e-learning SUM)

11.

DUS1/DUN1

Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt

Zaliczenie

   

W ramach zajęć z przedmiotu student uzyskuje oceny cząstkowe, które składają się na ocenę semestralną/końcową.

12.

DUS1

Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt

Egzamin

15.06.2020

18:00

Egzamin pisemny (platforma e-learning SUM)

13.

DUN1

Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt

Egzamin

15.06.2020

18:00

Egzamin pisemny (platforma e-learning SUM)

14.

DLS2

Biochemia ogólne i żywności

Zaliczenie

   

W ramach zajęć z przedmiotu student uzyskuje oceny cząstkowe, które składają się na ocenę semestralną/końcową.

15.

DUS2

Metodologia badań

Zaliczenie

 

 

W ramach zajęć z przedmiotu student uzyskuje oceny cząstkowe, które składają się na ocenę semestralną/końcową.

16.

DUS1/DUN1

Suplementy diety

Zaliczenie

 

 

W ramach zajęć z przedmiotu student uzyskuje zaliczenia cząstkowe, które składają się na ocenę semestralną/końcową.

UWAGA*

     

Daty kolejnych terminów do ustalenia, w zależności od ilości osób zdających.

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00