PROMOTORSTWO

i recenzje prac naukowych

 

PROMOTORSTWO I RECENZJE PRAC NAUKOWYCH

 

Prace doktorskie zakończone nadaniem stopnia doktora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

 1. Marta Misiarz 2014r. Tytuł: Ocena wiedzy i nawyków żywieniowych studentów w aspekcie ryzyka powstawania schorzeń dietozależnych. 
 2. Agata Kiciak 2014r. Tytuł: Jakość żywienia uczniów wybranych liceów województwa śląskiego w aspekcie ryzyka schorzeń dietozależnych.
 3. Jagoda Rydelek 2017r. Tytuł: Szacowanie wielkości porcji produktów spożywczych i potraw w badaniach żywieniowych.
 4. Katarzyna Brukało 2017r. Tytuł: Polityka żywieniowa osób wykluczonych społecznie - problemy i wyzwania.
 5. Jerzy Słowik 2018r. Tytuł: Ocena nawyków żywieniowych i stanu odżywienia dzieci i młodzieży o różnym stopniu aktywności fizycznej.
 6. Mateusz Grajek 2019r. Tytuł: Żywienie osób starszych w domach pomocy społecznej.

 

Promotorstwo prac doktorskich, które wszczęto w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach:

 1. Grzegorz Hudzik (wszczęcie 2013 r.) Tytuł: Zakażenia i choroby zakaźne przenoszone drogą pokarmową u osób zamieszkujących województwo śląskie w latach 2008-2012.
 2. Hanna Pudło (wszczęcie 2017r.) Tytuł: Ocena świadomości żywieniowej i sposobu żywienia kobiet chorych na raka piersi.
 3. Malwina Respondek (wszczęcie 2017r.) Tytuł: Sposób żywienia z uwzględnieniem potencjału antyoksydacyjnego oraz nawyki żywieniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Olena Moskalenko (wszczęcie 2017r.) Tytuł: Wykorzystanie zębów mlecznych jako indykatora zanieczyszczeń metalami ciężkimi środowiska życia dzieci.
 5. Grzegorz Kostelecki (wszczęcie 2018r.) Tytuł: Problemy żywienia szpitalnego na przykładzie wybranych podmiotów leczniczych województwa śląskiego.
 6. Sylwia Jaruga (wszczęcie 2018r.) Tytuł: Ocena jadłospisów realizowanych w wybranych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego województwa śląskiego.

 

Recenzowanie rozpraw doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora:

 1. Karolina Piórkowska-Staniek (nadanie stopnia doktora 2014r.). Tytuł: Ocena sposobu żywienia oraz wybranych wskaźników stanu odżywienia uczniów szkół baletowych. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
 2. Natalia Czech-Sroka (nadanie stopnia doktora 2014r.). Tytuł: Ocena jakościowa i ilościowa jadłospisów dekadowych w wybranych placówkach żywienia zbiorowego na terenie województwa śląskiego. .Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
 3. Blanka Seklecka (nadanie stopnia doktora 2015r) Tytuł: Badania in vitro i in vivo (model zwierzęcy Sustrofa domesticus) nad zastosowaniem enzymu dekarboksylazy szczawianowej (OXDC) do obniżenia poziomu szczawianów we krwi. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.
 4. Agata Kulpok b(nadanie stopnia doktora 2015r). Tytuł: Zależność pomiędzy wskaźnikami stanu odżywienia i wybranymi parametrami biochemicznymi krwi u pacjentów oddziału endokrynologicznego. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
 5. Anna Broniecka ( nadanie stopnia doktora 2016r) Tytuł:  Ocena wpływu czynników żywieniowych i pozażywieniowych na stan odżywienia matek i córek z uwzględnieniem stopnia wysycenia ich organizmów żelazem. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 

 

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00