ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

realizowane w Zakładzie Żywienia Człowieka

 

kierunek: DIETETYKA

 

kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE

 

kierunek: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM

 

*Szczegółowe informacje o realizowanych w jednostce przedmiotach znajdują się w sylabusach (opisach przedmiotów) dostępnych na stronie internetowej uczelni -->zobacz

lub na stronie BIP SUM -->zobacz

 

Dane kontaktowe

Zakład Żywienia Człowieka

Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

email: zzc@sum.edu.pl

sekretariat tel.: (0-32) 275-51-95

fax.: (0-32) 275-51-99

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00